Presisering for læreplanene i fremmedspråk – fellesfag og programfag

Presiseringene gjelder Læreplan i fremmedspråk og Læreplan i fremmedspråk programfag. Læreplan i fremmedspråk med kode FSP01-02 får ny kode FSP01-03. Læreplan i fremmedspråk programfag med kode PSP01-02 får ny kode PSP01-03.

Fra 1. januar 2023 er det gjort endringer i læreplanene i fremmedspråk. Endringene er gjort for å presisere at det er forventet at elevene skal lære å skrive digitalt og bruke tastatur med språkets alfabet og tegn. Dette lå allerede implisitt flere steder i læreplanene, men er nå gjort helt tydelig. Det er også presisert i læreplanen at skriftlig eksamen gjennomføres digitalt ved bruk av det enkelte språks tastatur. At det er mange som tar fremmedspråk som privatist, var en av grunnene til at disse presiseringene ble gjort.

Presisering 1

Følgende er presisert i tekst om grunnleggende ferdighet i skriving

  • Teksten var: "[…] Dette innebærer også å tilegne seg et gradvis bredere ordforråd, å ta i bruk flere språklige strukturer, og å bruke hjelpemidler på en hensiktsmessig måte."
  • Teksten er endret til: "[…] Dette innebærer også å tilegne seg et gradvis bredere ordforråd, å ta i bruk flere språklige strukturer, og å bruke hjelpemidler på en hensiktsmessig måte. Å bruke tastatur med språkets tegn og å skrive fremmedspråket digitalt er en viktig del av det å kunne skrive og å formidle kompetanse i faget.[…]"

Presisering 2

Følgende er presisert i tekst om vurderingsordning for elever etter vg2/vg3 og privatister.

For elever etter vg2/vg3

  • Teksten var: "[…] Eleven kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt […]"
  • Teksten er endret til: "[…] Eleven kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Skriftlig eksamen gjennomføres digitalt ved bruk av det enkelte språks tastatur. […]"

For privatister

  • Teksten var: "[…] Privatisten skal opp til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Privatisten skal også opp til muntlig eksamen.[…]"
  • Teksten er endret til: "[…] Privatisten skal opp til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Privatisten skal også opp til muntlig eksamen. Skriftlig eksamen gjennomføres digitalt ved bruk av det enkelte språks tastatur.[…]"


Se Læreplan i fremmedspråk og Læreplan i fremmedspråk programfag.

Du kan også lese om: