Fremmedspråk for privatister

Her finner du oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist.

I en del fremmedspråk blir det gitt opplæring, men ikke alle. Det er viktig at du som privatist setter deg inn i om du skal ta eksamen etter ny eller gammel læreplan og hvilket system du skal gjennomføre eksamen i. Dette finner du informasjon om under.

Som privatist kan du ta eksamen i følgende fremmedspråk

Albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, bulgarsk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kroatisk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk, urdu og vietnamesisk.

Språk med opplæring

Det blir gitt opplæring i 14 fremmedspråk i videregående: Arabisk, finsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk, lulesamisk, nordsamisk, portugisisk, russisk, spansk, sørsamisk, tegnspråk og tysk.

I disse fagene er det overgangsordning. Det betyr at du i denne perioden kan velge om du vil ta eksamen etter ny læreplan (LK20) eller gammel læreplan (LK06). Eksamen etter ny læreplan (LK20) skal du gjennomføre i en ny digital tjeneste for eksamen. I det nye systemet er det kun mulig å levere eksamensbesvarelsen digitalt. Du kan altså ikke levere eksamen etter nye læreplaner ved å skrive for hånd på papir. Du må ha med deg PC eller tilsvarende utstyr på eksamensdagen.

Til eksamen etter gammel læreplan (LK06) kan du fortsatt levere en eksamensbesvarelse som er skrevet for hånd på papir, om du ønsker.

Overgangsordninger fra gamle til nye læreplaner.

Språk uten opplæring

I følgende fremmedspråk blir det ikke gitt opplæring i videregående: Albansk, amharisk, bosnisk, bulgarsk, dari, estisk, filipino, hebraisk, hindi, islandsk, kantonesisk, koreansk, kroatisk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, nederlandsk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, serbisk, somali, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk, urdu og vietnamesisk.

I disse fagene er det ikke overgangsordning, slik det er for fremmedspråk hvor det blir gitt opplæring. Det vil si at det kun er mulig å ta eksamen etter ny læreplan (LK20) for nivå I og II. Ønsker du å ta eksamen i et av språkene uten opplæring, må du ta eksamen etter ny læreplan (LK20). Ny digital tjeneste for eksamen i disse språkene blir ikke tatt i bruk før våren 2023. Dette betyr at eksamen våren og høsten 2022 vil være papirbasert som før, og at du fortsatt kan levere eksamensbesvarelsen din ved å skrive for hånd på papir, dersom du ønsker det.

Første eksamen på Nivå III etter ny læreplan, er våren 2023. Det betyr at eksamen for nivå III våren og høsten 2022 blir gjennomført med mulighet for å levere en håndskrevet besvarelse på papir, dersom du ønsker.

Viktig informasjon til deg som skal ta eksamen i ny digital tjeneste

Fra og med våren 2023 er det ikke mulig å levere eksamensbesvarelsen din ved å skrive for hånd på papir. Det er kun mulig å levere eksamen digitalt.

Du må ha med deg PC eller tilsvarende for å kunne levere en digital besvarelse.

Du må i forkant av eksamen installere tastaturet for det språket du skal ta eksamen i på dataen din. Du bør øve på hvordan det er å skrive språket på dataen din i god tid før eksamen, slik at du er godt forberedt på å skrive språket på dataen din under eksamen.

Vi har laget eksempeloppgaver i en rekke fremmedspråk som du kan bruke for å forberede deg. Eksempeloppgavene gir et innblikk i hvordan en digital eksamen ser ut.

Vurderingsordning

Du kan ta eksamen i alle fremmedspråk, både de med og uten opplæring, både vår og høst.

Alle språkene følger gjeldende ordning for vurdering i fremmedspråk, se læreplanen for mer informasjon.

Til læreplan i fremmedspråk

Til læreplan i fremmedspråk - programfag nivå I, II og III

Hva er fagkoden?

For å kunne melde deg til privatisteksamen trenger du fagkoden for faget du skal ta. Vi anbefaler deg å snakke med noen som vet hvilke fag du har tatt fra før, enten på skolen du har gått på før eller i fylkeskommunen. De kan hjelpe deg med å finne den rette fagkoden. Hvilken eksamen du skal ta er avhengig av hva du har tatt fra før.

Kontakt fylkeskommunen

Kombinasjon av muntlig eksamen og tidligere skriftlig eksamen

Det er ikke mulig å kombinere muntlig eksamen i albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, hebraisk, hindi, islandsk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, nederlandsk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, serbisk, somali, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, ungarsk, urdu og vietnamesisk med skriftlig eksamen tatt høsten 2011 eller tidligere.