Fremmedspråk for privatister

Her finner du oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist.

I en del fremmedspråk blir det gitt opplæring, men ikke alle. Det er viktig at du som privatist setter deg inn i om du skal ta eksamen etter ny eller gammel læreplan og hvilket system du skal gjennomføre eksamen i. Dette finner du informasjon om under.

Som privatist kan du ta eksamen i følgende fremmedspråk

Albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, bulgarsk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kroatisk, kurdisk (sorani), kurdisk (kurmanji), latvisk, litauisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk, urdu og vietnamesisk.

I løpet av høsten 2024 gjennomfører vi en pilot for å prøve ut eksamen i sikker nettleser i seks fremmedspråk.

Språk med opplæring

Det blir gitt opplæring i 14 fremmedspråk i videregående: Arabisk, finsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk, lulesamisk, nordsamisk, portugisisk, russisk, spansk, sørsamisk, tegnspråk og tysk.

I disse fagene er det overgangsordning. Det betyr at du i denne perioden kan velge om du vil ta eksamen etter ny læreplan (LK20) eller gammel læreplan (LK06). Eksamen etter ny læreplan (LK20) skal du gjennomføre i en ny digital tjeneste for eksamen. I det nye systemet er det kun mulig å levere eksamensbesvarelsen digitalt. Du kan altså ikke levere eksamen etter nye læreplaner ved å skrive for hånd på papir. Du må ha med deg PC eller tilsvarende utstyr på eksamensdagen. 

Til eksamen etter gammel læreplan (LK06) kan du fortsatt levere en eksamensbesvarelse som er skrevet for hånd på papir, om du ønsker. 

Overgangsordninger fra gamle til nye læreplaner.

Språk uten opplæring

I følgende fremmedspråk blir det ikke gitt opplæring i videregående: Albansk, amharisk, bosnisk, bulgarsk, dari, estisk, filipino, hebraisk, hindi, islandsk, kantonesisk, koreansk, kroatisk, kurdisk (sorani), kurdisk (kurmanji), latvisk, litauisk, nederlandsk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, serbisk, somali, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk, urdu og vietnamesisk.

Ny digital tjeneste for eksamen i disse språkene blir tatt i bruk fra våren 2023. 

Første eksamen på Nivå III etter ny læreplan, er våren 2023. 

Viktig informasjon til deg som skal ta eksamen i ny digital tjeneste

Fra og med våren 2023 er det kun mulig å levere eksamen digitalt.

Du må ha med deg PC eller tilsvarende for å kunne levere en digital besvarelse.

Vi har laget eksempeloppgaver i en rekke fremmedspråk som du kan bruke for å forberede deg. Eksempeloppgavene gir et innblikk i hvordan en digital eksamen ser ut. 

Vurderingsordning

Du kan ta eksamen i alle fremmedspråk, både de med og uten opplæring, både vår og høst.

Alle språkene følger gjeldende ordning for vurdering i fremmedspråk, se læreplanen for mer informasjon.

Til læreplan i fremmedspråk

Til læreplan i fremmedspråk - programfag nivå I, II og III

Hva er fagkoden?

For å kunne melde deg til privatisteksamen trenger du fagkoden for faget du skal ta. Vi anbefaler deg å snakke med noen som vet hvilke fag du har tatt fra før, enten på skolen du har gått på før eller i fylkeskommunen. De kan hjelpe deg med å finne den rette fagkoden. Hvilken eksamen du skal ta er avhengig av hva du har tatt fra før. 

Kontakt fylkeskommunen

Kombinasjon av muntlig eksamen og tidligere skriftlig eksamen

Det er ikke mulig å kombinere muntlig eksamen i albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, bulgarsk, dari, estisk, filipino, hebraisk, hindi, islandsk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kroatisk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, nederlandsk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, serbisk, somali, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, ungarsk, urdu og vietnamesisk med skriftlig eksamen tatt høsten 2011 eller tidligere.