Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?

Anbefalinger og nyttige lenker

  • Det innholdet barn møter på nett, i barnehagen og på skolen må være tilpasset deres nivå og ikke på noen måte fremstå skadelig for dem.
  • Bruk av tilgjengelige tekniske løsninger for skjerming av barn fra skadelig internett-innhold (f. eks. filter) bør være et obligatorisk tema i risikovurderinger ved anskaffelser av utstyr, infrastruktur, digitale tjenester og ressurser, og ved valg av nettleverandører.
  • I Norge har omtrent alle internettleverandørene inngått et samarbeid med Kripos og innført et nasjonalt filter som leveres og vedlikeholdes av Kripos. Dette filteret blokkerer tilgang til innhold med seksuelle overgrep mot barn, og barnehage- og skoleeiere bør vurdere å innføre det.  
  • Risikovurderinger og tydelige krav til sikkerhet og personvern bør stilles i kravspesifikasjoner ved anskaffelser av digitale læringsressurser, digitale læremidler, utstyr, infrastruktur og nettverk og andre digitale tjenester.
  • Barnehage- og skoleeiere bør ha rutiner og retningslinjer som regulerer bruk av PC/nettbrett og annet utstyr med tilgang til internett. Disse bør være konkrete og bør ta hensyn til lokale behov og bestemmelser. De må oppdateres med jevne mellomrom og må kommuniseres til alle involverte parter, også foreldre.
  • Barnehage- og skoleeiere bør vurdere å installere filtre på digitale enheter for barn i barnehagealder og elever på 1.- 4. årstrinn.
  • Hvis barnehage- og skoleeiere velger å bruke internettfiltre eller andre tekniske løsninger bør de gå i dialog med foreldre og anbefale å sikre barn hjemme og i mobilnettet med samme typer filtertjenester.
  • Fokus på digital kompetanse hos barn og ansatte, og dialog med foreldre må være en kontinuerlig prosess i tråd med teknologiutvikling. Prosessen bør forankres i gode rammeverk som profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere, digitale ferdigheter som definert i læreplaner og bestillerkompetanse hos barnehage- og skoleeiere som sikrer profesjonelle IT-anskaffelser.

Nyttige lenker

Dubestemmer.no - en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft

Medietilsynet - om barn og medier

Nettvett.no - informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av internett

Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet - en veiledning fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Udir.no - Skolemiljøtiltak - elevens digitale liv

Tilgang, bruk, risiko og muligheter – norske barn på Internett. Resultater fra EU Kids Online-undersøkelsen i Norge 2018