Elevenes digitale liv

Internett er en viktig del av mange barn og unges liv, både for læring og fritid. Relasjoner og aktiviteter følger elevene uavhengig av om de er på skolen eller ikke, og hendelser som oppstår utenfor skolen kan påvirke elevenes opplevelse av skolemiljøet. Dette kan særlig gjelde uønskede opplevelser på nett.

Mange skolemiljøsaker har digitale spor

Det er viktig å være oppmerksom på at mange skolemiljøsaker har digitale spor. Elevundersøkelsen fra 2020 viser at 44 prosent av de elevene som blir mobbet digitalt, også opplever tradisjonell mobbing. Det innebærer at tiltak som er egnet i tradisjonelle skolemiljøsaker er relevante i kombinasjon med særlige tiltak mot digitale krenkelser. Det er uansett viktig å ivareta en elev som opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø, jobbe med relasjoner og med klassemiljøet.

Vær bevisste på at en enkelt digital hendelse kan få store konsekvenser for elevene og at kommunikasjon i digitale rom kan oppleves og tolkes annerledes enn kommunikasjon ansikt til ansikt. Skolen bør derfor være særlig oppmerksom på hvordan elevene har det i det digitale rom.

Trenger hjelp av voksne

Så lenge elevens opplevelse av skolemiljøet påvirkes negativt av hendelser som skjer utenom skoletid, gjelder skolens aktivitetsplikt. Barn og unge som opplever å ha det utrygt på nett trenger hjelp av voksne, som tar deres opplevelser på alvor og som setter inn tiltak så snart det lar seg gjøre.

Undersøkelser som EU Kids Online, viser at elever i liten grad ber om hjelp fra voksne til å håndtere uønskede digitale hendelser. Mange barn og unge har ikke tillit til at voksne kan hjelpe dem når de havner i vanskelige situasjoner på nett, og  de blir dermed ofte sittende alene. Derfor er det viktig å huske på at de tiltakene man setter inn skal oppleves som relevante for barn og unge.

Eksempler på digitale hendelser

Eksempler på digitale hendelser kan være

  • trusler, trakassering og hatefulle ytringer
  • deling av bilder og video
  • utestenging og ekskludering
  • utpressing
  • overgrep
  • svindel
  • id-tyveri

Les mer: Håndtering av hendelser på nett

Les mer: Forebygge digitale hendelser