Skolemiljøutvalg

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. I denne artikkelen finner du som er elev, forelder og skoleleder svar på spørsmål om rettigheter og hvordan skolemiljøutvalget jobber. Alle har rett til å bli hørt – og du kan gjøre en forskjell.

 • Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et trygt og godt skolemiljø (Opplæringsloven § 9A-1). Dette innebærer at skolen fysiske og psykososiale miljø skal fremme helse, trivsel og læring (Opplæringsloven kapittel §9A-2).
 • Skolemiljøutvalget skal jobbe for at skolen, ansatte, elever og foreldre bidrar aktivt for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet (Oppæringsloven |§ 11-1a) .
 • Skolemiljøutvalget skal arbeide for en aktiv deltakelse fra elever, foreldre og skolen i arbeidet med skolemiljøet.
 • Utvalget har rett til å uttale seg om arbeidet med skolemiljøet.
 • Drøfte og definere hva som er et godt skolemiljø
 • Be om tiltak for å bedre forholdene ved skolen
 • Prioritere hvilke tiltak som bør settes i gang
 • Sette mål og evaluere tiltak – og endre på disse
 • Følge med på skolen arbeid for helse, miljø og trygghet
 • Følge med på skolens planer for det sosiale miljøet og at disse blir fulgt opp i praksis
 • Foreslå trivselstiltak
 • Gi innspill til ordensreglementet
 • Følge opp resultater av brukerundersøkelser, slik som Elevundersøkelsen
 • Foreldre kan ta initiativ til at skolen bruker Foreldreundersøkelsen (gjelder grunnskolen)
 • Å si din mening, komme med forslag til tiltak og stemme i saker om skolemiljøet
 • Å være med når skolen lager planer for skolemiljøet
 • Være med på møter med skoleledelsen
 • Å påvirke skolehverdagen til alle elevene
 • Delta ved behandlingen av saker som er underlagt taushetsplikt (elever ved videregående)
 • Å gi råd til rektor, som har ansvaret for at skolen oppfyller lovens krav om et godt skolemiljø
 • Elever og foreldre skal tilsammen være i flertall i grunnskolen
 • Elever skal være i flertall på videregående
 • Skolens ledelse og ansatte
 • Kommunen som skoleeier – gjelder for grunnskolen
 • Fylkeskommunen som skoleeier – gjelder for videregående
 • Om skolemiljøutvalget og dine rettigheter
 • Om hendelser ved skolen som for eks.
  • læringsmiljøet
  • voldshendelser
  • dårlige sosial forhold
  • mobbesaker
  • det fysiske miljøet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!