Skolemiljøutvalg

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. I denne artikkelen finner du som er elev, forelder og skoleleder svar på spørsmål om rettigheter og hvordan skolemiljøutvalget jobber. Alle har rett til å bli hørt – og du kan gjøre en forskjell.