Nettkurs om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Nettkurset er en støtte til barnehager og skoler som ønsker å videreutvikle kompetansen i å forebygge krenkelser, og fremme gode og trygge miljø. Gjennom kurset videreutvikler deltakerne både sin individuelle kompetanse og skolens eller barnehagens kollektive kompetanse. Skoleeiere og barnehageeiere/-myndighet vil i tillegg være med som en viktig medspiller.

Målgruppe: barnehager og skoler, myndighet og eiere som ønsker å jobbe selvstendig med støtte fra nettkurs og videoseminar.

Arbeidsform: Selvstendig arbeid med støtte fra nettkurs og videoseminar.

Hvordan er kurset organisert?

Kurset varer i 1,5 år, og i hvert semester øver deltakerne på ulike områder:

  • Semester A: Følge med, undersøke og analysere
  • Semester B: Håndtere krenkelser
  • Semester C: Fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser

Nettkurset har en klar struktur med mange obligatoriske elementer, men ledelsen har også et stort handlingsrom til å tilpasse kursprosessen til sin egen organisasjon.

Praktisk informasjon

Første kurspulje startet i januar 2018. Vi har også et tilbud for skoler i en ekstra pulje med felles oppstart i august 2018. Søknadsfristen for å delta i denne puljen er 20. mars. 

Skoleeiere og barnehageeiere/-myndighet kan velge om de vil delta med én enhet, flere enheter eller alle skoler/barnehager i en pulje. 

Våren 2019 vil vi åpne for påmelding for pulje 2. Da vil også videregående skoler bli invitert til å delta.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!