Nettbasert kompetanseutvikling om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Nettkurs er en støtte til barnehager og skoler som ønsker å videreutvikle kompetansen i å fremme gode og trygge miljø og forebygge mobbing og andre krenkelser. Deltagerne kan  videreutvikle både sin individuelle kompetanse og skolens eller barnehagens kollektive kompetanse. Skoleeiere og barnehageeiere/-myndighet vil i tillegg være med som en viktig medspiller.

 Målgruppe: Barnehager, skoler, myndighet og eiere.
Arbeidsform: Lokalt arbeid med støtte fra nettkurs.

Høgskolen i Innlandet har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utviklet og pilotert et nettkurs i perioden 2016-2020. Pulje 2 er siste pulje som deltar som en del av oppdraget. Les mer på høgskolens nettsider. 

Utdanningsdirektoratet planlegger kompetansepakker om barnehagemiljø og skolemiljø, som skal ligge på kompetanse.udir.noKompetansepakkene vil være gratis og du kan logge på med Feide eller opprette en egen bruker. Kompetansepakkene skal være tilgjengelig medio 2021 og kunne brukes som en støtte i lokal kompetanseutvikling.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!