Nettkurs om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Nettkurset er en støtte til barnehager og skoler som ønsker å videreutvikle kompetansen i å fremme gode og trygge miljø og forebygge mobbing og andre krenkelser. Gjennom kurset videreutvikler deltakerne både sin individuelle kompetanse og skolens eller barnehagens kollektive kompetanse. Skoleeiere og barnehageeiere/-myndighet vil i tillegg være med som en viktig medspiller.

Målgruppe: Barnehager, grunnskoler, videregående skoler, myndighet og eiere.

Arbeidsform: Lokalt arbeid med støtte fra nettkurs.

Nettkurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Les mer informasjon om kurset på Høgskolens nettsider

Hvordan er kurset organisert?

Kurset varer i 1,5 år, og i hvert semester øver deltakerne på ulike områder:

  • Semester A: Følge med, undersøke og analysere
  • Semester B: Håndtere krenkelser
  • Semester C: Fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser

Nettkurset har en klar struktur med mange obligatoriske elementer, men ledelsen har også et stort handlingsrom til å tilpasse kursprosessen til sin egen organisasjon.

Praktisk informasjon

Første kurspulje for skole og barnehage startet i 2018. 

Skoleeiere og barnehageeiere/-myndighet kan velge om de vil delta med én enhet, flere enheter eller alle skoler/barnehager i en pulje. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!