Nettkurs om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Nettkurset er en støtte til barnehager og skoler som ønsker å videreutvikle kompetansen i å fremme gode og trygge miljø og forebygge mobbing og andre krenkelser. Gjennom kurset videreutvikler deltakerne både sin individuelle kompetanse og skolens eller barnehagens kollektive kompetanse. Skoleeiere og barnehageeiere/-myndighet vil i tillegg være med som en viktig medspiller.

 Målgruppe: Barnehager, skoler, myndighet og eiere.
Arbeidsform: Lokalt arbeid med støtte fra nettkurs.

Nettkurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Les mer informasjon om kurset på Høgskolens nettsider

Første versjon av kurset startet i 2018. I versjon 3, som er tilgjengelig fra 1. mars 2020, er oppstartstidspunkt fleksibelt. Interesserte skoler og barnehager kan melde seg på og starte opp når som helst i året. Fra oppstartstidspunkt har skolen/barnehagen 2,5 år på seg til å fullføre arbeidet med kurset.

Hvordan er kurset organisert?

  • Forarbeid for ledelse, tillitsvalgte og eier/myndighet (varighet 2 mnd)
  • Semester A: Følge med, undersøke og analysere
  • Semester B: Håndtere krenkelser
  • Semester C: Fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser

Nettkurset har en klar struktur med video, tekst og oppgaver elementer, men ledelsen har også et stort handlingsrom til å tilpasse kursprosessen til sin egen organisasjon.

Alle starter med semester A. Deretter velger dere rekkefølgen på semester B eller C selv.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!