Kompetansepakker om barnehage- og skolemiljø

Vi utvikler kompetansepakker om trygt og godt miljø i barnehage, skole og SFO.

 Målgruppe: Barnehager, skoler, SFO, myndighet og eiere.
Arbeidsform: Lokalt arbeid med støtte fra kompetansepakker.

Kompetansepakkene skal bidra til en kollektiv kompetanseheving, der ledelsen og hele personalet deltar i en felles utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Kompetansepakken skal bidra til å reflektere over holdninger, normer og barnehage- og skolekultur, og utvikle egen praksis og handlingskompetanse. Når dere jobber med kompetansepakken får dere innsikt i ulike faglige perspektiver på arbeid med barnehage- og skolemiljø, mistrivsel og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Å jobbe med kompetansepakker sammen, kan gi felles forståelse for hvilken praksis dere har i dag, og hvordan dere kan utvikle den videre.

Kompetansepakkene kan brukes i regional og desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Fagmiljøer som samarbeider med og støtter eiere, barnehager og skoler i deres langsiktige utviklingsarbeid, kan bruke innholdet i kompetansepakken som utgangspunkt for dialog og eventuell veiledning.

Om kompetansepakkene 

Kompetansepakkene ligger på kompetanse.udir.no og er gratis og tilgjengelig for alle. Du kan logge på med Feide eller opprette en egen bruker.

Innholdet i kompetansepakken om barnehagemiljø utvikles i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, og kompetansepakke for SFO og skolemiljø utvikles i samarbeid med RVTS Sør.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!