Mottakere av tilskudd til utstyr for programmering 2020

Av 196 søknader fra skoleiere var det 51 søknader om som ble innvilget i 2020. Totalt deles det ut 20.004.950 kroner i 2020 gjennom Den teknologiske skolesekken for programmering. 

Av 58 skoleeiere som får støtte er:

  • 46 kommuner – totalt ca. 16.4 millioner
  • 6 fylkeskommuner – totalt ca. 3.5 millioner
  • 6 friskoler – totalt ca. 150.000

Utlysningen for 2022 >>

Liste over skoleeiere som har fått tilskudd
SkoleeierTildeling

Agder fylkeskommune 

300 000

Alvdal kommune

60 000

Asker kommune

582 743

Bergen kommune

545 700

Bjerkreim kommune

108 041

Bømlo kommune

285 744

Båtsfjord Private videregående skole AS

14 592

Drammen kommune

1 660 000

Eidsvoll kommune

600 000

Enebakk kommune

125 000

Fjord kommune*

119 111

Flatanger kommune

29 100

Froland kommune

70 772

Fyresdal kommune

88 982

Giske kommune*

348 609

Gjøvik kommune 

231 600

Hammerfest kommune

233 700

Heltberg ungdomsskole Ullevaal AS

23 512

Hundeidvik privatskule*

28 266

Indre Østfold kommune - Indre Østfold kommune

98 122

Klepp kommune

300 000

Kristelig gymnasium

42 000

Luster kommune

108 714

Lyngen kommune

144 540

Lødingen kommune

42 593

Løten kommune 

500 000

Moss kommune 

400 000

Narvik kommune

500 000

Nordland fylkeskommune

750 000

Os kommune i Østerdalen

51 563

Oslo kommune

2 000 000

Porsgrunn kommune

278 404

Randaberg kommune 

200 000

Sarpsborg kommune 

222 040

Selbu kommune

400 000

Skien kommune

350 000

Sola kommune

160 000

St. Eystein skole 

24 027

Steigen kommune

52 986

Stord kommune

400 000

Sveio kommune 

260 000

Sula kommune*

319 870

Stranda kommune*

54 672

Sykkylven kommune*

111 898

Sør-Varanger kommune 

170 952

Troms og Finnmark fylkeskommune

750 000

Trondheim kommune 

1 500 000

Trøndelag fylkeskommune

372 141

Tynset kommune

240 000

Ullensvang kommune 

250 000

Velledalen Montessoriskule*

22 556

Vestfold og Telemark fylkeskommune

300 000

Viken fylkeskommune 

1 000 000

Volda kommune 

450 000

Våler kommune 

150 000

Ørsta kommune

450 000

Ålesund kommune*

1 100 000

Åmli kommune 

22 400

 

 

Sum

20004950

 

* Søknaden fra Ålesund kommune er også på vegne av kommunene Sula, Giske, Sykkylven, Fjord og Stranda, samt Velledalen Montessoriskule og Hundeidvik privatskule. 2.100.000 ble innvilget her. 

 

Rapportering

Skoleeiere som får tilskudd skal rapportere på hvordan midlene er brukt innen 1. april 2021.

Rapporten skal inneholde

  • en beskrivelse av tiltaket
  • egenevaluering av måloppnåelse
  • en redegjørelse for bruk av midler

Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene er brukt etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet for staten § 10. Hvis midlene ikke er brukt etter forutsetningene, kan vi kreve hele eller deler av tildelingen tilbakebetalt.

Spørsmål om søknaden kan rettes til seniorrådgiver Kristine Sevik.