Midler til utstyr for programmering i skolen (2018–2022)

Tilskuddsordningen gikk fra 2018–2022, og er nå avsluttet.

Om tilskuddet

Tilskuddsordningen var rettet mot offentlige skoleeiere og skoleeiere etter den daværende friskoleloven, som prioriterer videreutdanning og kompetanseheving for lærere i programmering. Skoleeiere kunne søke om midler til utstyr for programmering til bruk i klasserommet. Rammen var på inntil 20 millioner kroner årlig over fem år.
Programmering inngår i LK20 og LK20S som en del av fagene matematikk, naturfag, kunst og håndverk og musikk, men kan inngå i flere fag.

Fordeling av tildelte midler

Tildelte midler
År 


Antall søknader Total søknadssum Antall innvilgede søknader Total tildelingssum
2018 145 53 000 000 56 15 000 000

2019 
235 88 000 000 83 20 000 000

2020 
196 90 000 000 51 (58 skoleeiere) 20 000 000

2021 
201 77 000 000 87 20 000 000

2022 
131 59 000 000 104 20 000 000
Totalt908 367 000 000 388 95 000 000

2018

145 søknader på til sammen 53 millioner kroner.
54 søknader innvilget for 54 skoleeiere.
Totalt delt ut 15.000.000 kroner i 2018.

 • 45 kommuner – totalt ca. 11,6 millioner
 • 5 fylkeskommuner – totalt ca. 3 millioner
 • 4 friskoler - totalt ca. 250.000 kroner

2019

235 søknader på til sammen 88 millioner kroner.
83 søknader innvilget for til sammen 83 skoleeiere.
Totalt delt ut 19.997.327 kroner

 • 57 kommuner – totalt ca. 14 millioner
 • 11 fylkeskommuner – totalt ca. 5.3 millioner
 • 14 friskoler – totalt ca. 650.000 kroner
 • 1 statlig (samisk videregående) – 75.000 kroner

2020

196 søknader på til sammen ca 90 millioner kroner.
51 søknader innvilget for til sammen 58 skoleeiere.*
Totalt delt ut 20.004.950 kroner.

 • 46 kommuner – totalt ca. 16.4 millioner
 • 6 fylkeskommuner – totalt ca. 3.5 millioner
 • 6 friskoler – totalt ca. 150.000

*en av søknadene gjald seks kommuner og en friskole

2021

201 søknader (for 208 skoleeiere) på til sammen 77 millioner kroner.
87 søknader innvilget for til sammen 87 skoleeiere.
Totalt delt ut 20.001.358 kroner.

 • 62 kommuner – totalt ca. 15,6 millioner
 • 7 fylkeskommuner – totalt ca. 3.5 millioner
 • 17 friskoler – totalt ca. 770.000 kroner
 • 1 statlig (samisk) videregående skole – 75.000 kroner

2022

131 søknader (for 136 skoleeiere) på til sammen 59 millioner kroner.
104 søknader innvilget for til sammen 104 skoleeiere.
Totalt delt ut 20.000.000 kroner.

 • 111 kommuner – totalt ca. 17,1 millioner kroner
 • 8 fylkeskommuner – totalt ca 2,5 millioner kroner
 • 9 friskoler – totalt ca. 420 000 kroner

Rapportering for midler tildelt i 2022