Hospiteringsordning i fag- og yrkesopplæringen

Gjennom hospiteringsordningen kan lærere som underviser i yrkesfaglige utdanningsprogram få muligheten til å hospitere og få faglig påfyll i en bedrift, og samtidig gi instruktører og faglige ledere i bedriftene muligheten til å bli kjent med hvordan skolen utdanner elevene og kommende lærlinger.

Hvorfor hospitere?

Målet med hospiteringen er å

  • fornye og utvikle lærernes kompetanse innen yrkesfag, både bredde og/eller dybdekompetanse
  • øke instruktørenes/faglige lederes kompetanse i rollen de har som veiledere for elever/lærlinger i bedrift

Ordningen skal bidra til å videreutvikle et systematisk samarbeid mellom skole og arbeidsliv om kompetanseheving av målgruppene. Ordningen skal også bidra til at aktørene ser opplæringen i et fireårig løp.

Fra høsten 2019 er hospiteringsordningen en del av tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen.

Les om erfaringene fra hospiteringsordningen i rapporten "Hospitering i fagopplæringen"

Kontakt fylkeskommunen

Er du yrkesfaglærer, instruktør eller faglig leder og interessert i å prøve ut ordningen? Ta kontakt med fylkeskommunen din.