Bruk av kunnskapsgrunnlagene

Vi anbefaler at innholdet i kunnskapsgrunnlaget leses og drøftes i profesjonsfellesskapet før start på den konkrete vurderingen av læremidler ved bruk av de digitale veilederne.

Kunnskapsgrunnlaget har tekst på to nivå. Det grunnleggende nivået er anbefalt lesing for alle. Tekst som er utdypende og referer til mer forskning blir synlig dersom man klikker på «Les meir». Dette er tekst som er frivillig fordypning for den som er interessert.

Skoleeiers/skolens pedagogiske utviklingsgruppe bør forberede bruk av teksten i kunnskapsgrunnlaget for kollegiet i felles utviklingstid. Det kan være hensiktsmessig å dele opp teksten for lesing og drøfting, og forberede spørsmål som knytter teksten til kommunens og skolens konkrete praksis og behov. Spørsmålene kan deles med lærerne som en lesebestilling (individuelt arbeid) før neste utviklingstid. Deretter drøftes spørsmålene i grupper og plenum i utviklingstida.

Kunnskapsgrunnlaget egner seg godt som støtte til å forstå og anvende innholdet i LK2020. Ved å drøfte føringer for læremidler anvendes innholdet i læreplanen på en konkret oppgave i kommunen/på skolen.