Informasjon om videreutdanning knyttet til korona-viruset

Universitetene og høyskolene har ansvaret for gjennomføringen av videreutdanningstilbudet til barnehager og skoler. Dette gjelder studier til lærere, barnehagelærere, styrere og rektorer. Har dere spørsmål om hvordan undervisningen blir lagt opp, eksamen, praksis eller om studiet eventuelt blir utsatt, må dere ta kontakt med studiestedet.

Studiestedene jobber med å finne løsninger slik at studentene ikke blir forsinket som følge av korona-viruset.

Ingen endringer i føringene for finansieringsordningene

Det er ingen endringer i føringene for vikar- og stipendordningen eller tilretteleggingsmidlene for barnehageeiere som følge av korona-viruset.

Ta kontakt med arbeidsgiveren din (barnehage-/skoleeier) hvis du har spørsmål knyttet til finansieringsordningene.

Vi vurderer situasjonen fortløpende og vil komme tilbake til eventuelle endringer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!