Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig (NOR1405)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Obligatorisk Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig + ev. muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2016

Først undervist: Høst 2015

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert sentralt
Omfang
Årstimer 168 timer
Påført vitnemål 393 timer

Merknader

For å kunne få opplæring etter læreplanen må elevene ha rett til særskilt norskopplæring etter opplæringsloven § 3-12 og ha kortere enn seks års botid i Norge. Fra 1.8.2017 er det innført privatistordning i faget.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
Nynorsk Norsk for elevar i vgo med kort butid i Noreg, Vg3 studieførbuande utdanningsprogram, skriftleg
Nordsamisk Dárogiella jo-ohppiide, geat leat orron oanehaš áiggi Norggas, Jo3 studeremii ráhkkanahtti oahppoprográmma, čálalaš
Engelsk Norwegian for pupils in upper secondary education with short residence time in Norway, VG3 education programme qualifying for further studies, written

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!