Engelskspråklig litteratur og kultur, muntlig (SPR3013)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig Muntlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2009

Først undervist: Høst 2008

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Engelskspråklig litteratur og kultur, muntlig
Nynorsk Engelskspråklig litteratur og kultur, munnleg
Nordsamisk Eŋgelasgiel girjjálašvuohta ja kultuvra, njálmmálaš
Engelsk English lit. & culture, oral
Fagkode:

SPR3013 (gjeldende)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!