Læreplan i skogfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SKF3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I skogfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i skogfaget innebærer å foreslå, diskutere og begrunne faglige valg og løsninger i arbeidsutførelsen. Det betyr også å kommunisere med kollegaer, oppdragsgivere, kunder og andre faggrupper.

Å kunne skrive i skogfaget innebærer å rapportere og dokumentere. Det betyr å kommunisere med oppdragsgiveren og med offentlige og private samarbeidspartnere.

Å kunne lese i skogfaget innebærer å forstå innholdet i og bruke arbeidsbeskrivelser, miljøskjema, bruksanvisninger, HMS-datablader og regelverk. Det betyr å orientere seg i faglitteratur.

Å kunne regne i skogfaget innebærer å utføre relevante målinger og beregninger. Det innebærer å kalkulere priser og utføre beregninger knyttet til økonomisk planlegging og drift.

Digitale ferdigheter i skogfaget innebærer å innhente og utveksle informasjon og dokumentasjon via Internett. Det betyr å bruke GPS, digitale kart og andre digitale hjelpemidler i skogsmaskinen.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!