Læreplan i skogfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SKF3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Skogfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen forvaltning og drift av skog. Skogbruk omfatter verdiskaping basert på forvaltning av store nasjonale ressurser. Skogbruket er en betydelig aktør i framtidens bioøkonomi. Riktig forvaltning og drift er viktig i et klimaperspektiv, for å optimalisere produksjon av trebaserte klimanøytrale produkter og økt Co2 binding. Skogbransjen etterspør profesjonelle yrkesutøvere som behersker hensiktsmessige driftsmetoder, og har kompetanse knyttet til forvaltning av skogressurser i et langsiktig bærekraftig perspektiv.

Opplæringen skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan bruke skogsmaskiner, velge hensiktsmessige metoder og ta i bruk ny kompetanse i drift av skog. Det skal legges til rette for at lærlingen får erfaring med å foreta raske og selvstendige vurderinger og beslutninger, og å kunne ta vare på egen og andres sikkerhet.

Opplæringen i skogfaget skal ha en bærekraftig tilnærming som tar økonomiske, økologiske og sosiale hensyn. Opplæringen i skogfaget skal legge grunnlag for videre kompetansebygging og være et utgangspunkt for livslang læring innen skognæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev i skogfaget. Yrkestittel er Skogsoperatør.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!