Læreplan i skogfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SKF3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Bransjelære

Hovedområdet handler om informasjonsinnhenting og rapportering av arbeid i skog. I dette inngår bruk av skogbruksplan og digitale verktøy til navigering, planlegging og dokumentasjon av arbeidsoppgaver. Helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet. Bærekraftig forvaltning, miljøstandarder og gjeldende regelverk for bransjen er sentralt.

Skogsdrift og skogbrukstiltak

Hovedområdet omfatter arbeidsprosesser innen skogsdrift og skogbrukstiltak. I dette inngår planlegging og gjennomføring av arbeid i skog i tråd med gjeldende miljøstandard og regelverk. Virkesutnytting og lønnsomhet er sentralt i området.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!