Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, muntlig-praktisk (SAM3030)

Eksamen og vurdering For elever
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig eller muntlig-praktisk
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig-praktisk
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei

Første eksamen: Vår 2008

Siste eksamen: Høst 2023

Sist undervist: Vår 2022

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, muntlig-praktisk
Nynorsk Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, munnleg-praktisk
Nordsamisk Teknihkalaš jođiheapmi ja fitnodatovddideapmi 2,njálmmálaš- geavatlaš
Engelsk Ent. & bus. dev. 2, o-p

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!