Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte (NOR5-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

Muntlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • lytte til, vurdere og gi tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner på norsk eller tegnspråk
 • planlegge og gjennomføre en presentasjon på norsk eller tegnspråk av fagstoff fra både norskfaget og egne programfag
 • tilpasse språk og sjanger til formål og mottaker og bruke et variert og presist ordforråd og terminologi
 • gjøre rede for, på norsk eller tegnspråk, egen stemmebruk og ordvalg
 • vurdere egen talespråklige utvikling og språkvalg

Skriftlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • beskrive helhet og nyanser i skriftlige framstillinger om faglige og allmenne emnerbeskrive helhet og nyanser i skriftlige framstillinger om faglige og allmenne emner
 • lese hele skjønnlitterære verk
 • reflektere over egen tekstopplevelse
 • lese et utvalg sentrale norske tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold
 • beherske og beskrive bøyningsverk og setningsbygning på hovedmålet ved hjelp av relevant terminologi
 • tilpasse språket etter sjanger, emne, formål og mottaker
 • bruke de språklige virkemidlene humor, ironi, kontrast, sammenlikning, symbol og andre språklige bilder i egen tekstproduksjon
 • bruke et nyansert ordforråd, passende uttrykksmåter og korrekt terminologi i egen skriving
 • skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster med utgangspunkt i litterære tekster

Sammensatte tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • gjøre rede for handling og konflikt i opplevd drama fra film og teaterforestilling, basert på tekster fra 1800-tallet
 • forklare estetiske uttrykk i teater, film, aviser og reklame
 • kombinere muntlige, skriftlige, tegnspråklige og andre visuelle og auditive uttrykksformer i egen tekstproduksjon
 • hente ut og presentere informasjon fra statistisk materiale

Språk og kultur

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • beskrive hovedlinjene i norsk litteratur- og språkhistorie fram til 1870 med hovedvekt på 1800-tallet og gjøre rede for sentrale forfattere
 • beskrive litteraturen ut fra et samfunnsperspektiv og trekke inn sentral europeisk kulturhistorie
 • gjøre rede for forholdet mellom norsk og tegnspråkets status fram til 1900
 • beskrive sentrale linjer i norsk språkhistorie fra norrøn tid til 1870
 • beskrive, sammenlikne og vurdere språklige nyanser ved oversettelse til/fra tegnspråk ved hjelp av relevant terminologi
 • forklare betydningen av faste uttrykk, språkbilder og ordtak i tekster
 • forklare hvordan litteratur og kunstuttrykk har påvirket hverandre

Side 11 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!