Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte (NOR5-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 4. årstrinn

Muntlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • lytte ut, avlese og forme språklydene på munnen
 • bruke de vanligste språklydene og konsonantforbindelsene
 • lytte ut, munnavlese, forstå og uttale vanlige norske ord og fraser fra skolehverdagen
 • bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått
 • vise hva eget lydregister kan brukes til i kontakt med andre og delta i samhandling med andre gjennom lek, dramatisering og improvisasjon
 • delta i kommunikasjon og samhandling med andre på norsk og tegnspråk
 • navngi og bruke tall til å angi priser, alder, tid, mengder og størrelser
 • framføre tekster for medelever på norsk og tegnspråk

Skriftlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • anvende ofte brukte grammatiske strukturer, småord, sentrale setningsmønstre og stavemåter
 • bruke og beskrive sentrale ordklasser og tegnsetting i egen og andres tekster
 • skrive beskjeder og beskrivende, fortellende og spørrende setninger
 • skrive fortellinger, eventyr, brev, dikt og sakspreget tekster
 • skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift
 • ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning
 • eksperimentere med ulike lesestrategier
 • lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner
 • benytte et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, opplevelser, følelser og egne meninger
 • bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring
 • foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • lese og skrive tall som angir priser, alder, tid, mengder og størrelser
 • finne stoff til egne skriveoppgaver ved hjelp av kilder på bibliotek og Internett

Sammensatte tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • oversette enkle tekster fra tegnspråk til norsk og fra norsk til tegnspråk
 • gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og tv-programmer
 • lage fortellinger ved å kombinere bilde, tegnspråk, ord, lyd og drama

Språk og kultur

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • beskrive likheter og forskjeller mellom ord, uttrykksmåter, ordklasser og deres funksjon på tegnspråk og norsk
 • forklare forskjellen på språkbruk og språkvalg i nær- og fjernkommunikasjon
 • beskrive sjangertrekk i eventyr og fortellinger
 • presentere hovedinnholdet og tema i barnelitteratur
 • variere setningskonstruksjon

Side 7 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!