Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte (NOR5-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 10. årstrinn

Muntlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • lytte til, avlese og gjenkjenne en del alminnelige slanguttrykk og ungdomsspråk
 • oppfatte innhold og informasjon i visualiserte tekster og gjengi på norsk eller tegnspråk
 • forklare på norsk eller tegnspråk hvordan rytme, stemmestyrke og intonasjon kan bidra til språklig innhold
 • avlese og benytte et ordforråd som dekker ulike emner og fag
 • formidle på norsk eller tegnspråk et budskap med sammenheng og presisjon
 • uttrykke egne meninger på norsk eller tegnspråk i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon
 • planlegge og gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner og rollespill på norsk eller tegnspråk tilpasset ulike mottakere
 • bruke ulike strategier for å lære seg norsk

Skriftlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • lese og gjenfortelle eldre og nyere ungdomslitteratur
 • benytte ulike lesestrategier for å forstå innhold og budskap
 • bruke fagterminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer
 • lese og skrive tekster i ulike sjangerer, både skjønnlitteratur og sakprosa på hovedmålet: diskusjonsinnlegg, artikkel, formelt brev, novelle, fortelling, dikt og drama
 • uttrykke seg skriftlig med presisjon og sammenheng og benytte et variert og nyansert ordforråd og ulike setningskonstruksjoner i eget skrivearbeid
 • vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • gjøre rede for hvordan tekster i ulike sjangerer kan bygges opp på ulike måter
 • gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster, sammenligninger, symboler og språklige bilder
 • beherske tekstbehandlingsverktøy til egen skriveprosess og bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid
 • bruke tekster hentet fra bibliotek, internett og massemedier på en kritisk måte og referere til benyttede kilder
 • lese og hente informasjon fra et utvalg svenske og danske tekster
 • utvikle egne tekster fra ide til ferdig produkt inspirert av litteratur

Sammensatte tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • lese og vurdere tekst og bilde i propaganda, kunst og reklame
 • beskrive og fortelle om tema og komposisjon i visuelle uttrykk og sammensatte tekster
 • bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster
 • bruke digitale medier i dialog med andre
 • tolke og beskrive grafisk representasjon og andre data i digitale medier

Språk og kultur

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • drøfte språklige likheter og forskjeller mellom norsk og tegnspråk
 • gjenkjenne og navngi sentrale trekk ved noen regionale dialekter
 • gjøre rede for språk- og litteraturutvikling fra 1850 til i dag
 • forklare språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag
 • presentere viktige temaer i sentrale samtidstekster og sammenlikne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteratur: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar
 • gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter fremstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk
 • skille mellom og vurdere positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker
 • presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner; et forfatterskap, et litterært tema eller et språklig tema

Side 9 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!