Læreplanen er utgått!

Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte (NOR5-02)

Etter 2. årstrinn

Muntlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte, leke, og eksperimentere med lyder, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer
 • utforske egen hørsel og lydoppfattelse
 • gjenkjenne, lytte og uttale eget og andres navn
 • gjenkjenne, lytte ut og knytte språklydene til munnstilling, skriftbilde og håndalfabetet
 • gjenkjenne, lytte ut og benevne tall på norsk
 • hilse, stille spørsmål og svare på enkle spørsmål
 • munnavlese og benevne sentrale dagligdagse begreper på norsk og tegnspråk
 • lytte og gi respons til andre i samtale og under framføring på norsk og tegnspråk
 • framføre enkle beskjeder og fortelle om opplevelser på norsk og tegnspråk

Skriftlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • skrive bokstaver og eksperimentere med ord med egen håndskrift og på tastatur
 • lese enkle tekster med forståelse
 • bruke enkle lesestrategier for leseforståelse
 • forstå og skrive enkle ord, fraser og skape enkle tekster
 • uttrykke fantasi via skrift
 • bruke datamaskin og andre tekniske hjelpemidler til tekstskaping
 • finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing

Sammensatte tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tekst, tegninger, bilder, tegnspråk, drama, rytmikk og bevegelse
 • uttrykke seg gjennom tegning, skriving og tegnspråk i forbindelse med lesing

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for at norsk og tegnspråk er ulike språk og hvordan de brukes i ulike situasjoner
 • gjøre rede for innholdet i kjente eventyr
 • gjenkjenne og vise hvordan negasjoner, fortellende og spørrende setninger er forskjellige på norsk og tegnspråk

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!