Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig (NOR1238)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Obligatorisk Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig + ev. muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2012

Siste eksamen: Høst 2023

Først undervist: Høst 2011

Sist undervist: Vår 2022

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert sentralt
Omfang
Årstimer 219 timer
Påført vitnemål 309 timer

Merknader

Gjelder for elever med opplæring i samisk eller finsk som andrespråk, kombinert med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål. Fagkoden benyttes første gang ved eksamen V 2012. Ved eksamen H 2011 benyttes tidligere brukte fagkode, dvs samme kode som for Vg3 i studieforb. utdanningsprogram.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
Nynorsk Norsk for elevar med samisk/finsk som andresråk,vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftleg
Nordsamisk Dárogiella ohppiide geain lea sámegiella/suomagiella nubbingiellan, čálalaš
Engelsk Norwegian, written

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!