Læreplan i norsk (NOR1-05)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 2. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler
 • lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem
 • lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon
 • leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord
 • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening
 • fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer
 • sette ord på egne følelser og meninger
 • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk
 • trekke lyder sammen til ord
 • lese store og små trykte bokstaver
 • lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm
 • bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster
 • skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur
 • skrive enkle beskrivende og fortellende tekster
 • arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing
 • skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk
 • samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk
 • samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier
 • samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt
 • samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger
 • finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!