Norsk for elever med tegnspråk 8. årstrinn (NOR0050)

Eksamen og vurdering For elever
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Ingen eksamen
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Ingen eksamen
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Ingen eksamen
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei

Først undervist: Høst 2006

Merknader

Omfang: Totalt 678 årstimer fra 8.-10. årstrinn Endret tittel fra "Norsk for hørselshemmede" til "Norsk for elever med tegnspråk" ved innføring av ny læreplan (LK20). Endret tittel fra "Norsk for døve og stekt tunghørte" til "Norsk for hørselshemmede" som følge av at læreplanen er revidert (ny plan gjelder fra 1.8.2013).

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Norsk for elever med tegnspråk 8. årstrinn
Nynorsk Norsk for elevar med teiknspråk 8. årssteg
Engelsk Norw. for hearing impaired
Fagkode:

NOR0050 (gjeldende)

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i norsk for hørselshemmede (NOR5-04)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!