Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (NOK1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Formål

Lokale og nasjonale ressurser har gjennom tidene gitt grunnlag for livsopphold og næringsvirksomhet. Kunnskaper om dette er en viktig del av historie og kulturarv. Næringsstrukturer endres over tid. Endringene gir ringvirkninger i andre deler av samfunnet.

Næringslivsøkonomi skal gi forståelse for hvorfor strukturendringer finner sted, og hvilke konsekvenser de kan ha for individ, bedrift og samfunn. Et formål med faget er å gi innsikt i hva bedriftsutvikling og etableringer betyr for verdiskaping, sysselsetting og velferd i samfunnet. Faget skal utvikle kompetanse i økonomistyring som forutsetning for effektiv ressursforvaltning. Næringslivsøkonomi skal gi forståelse for samspillet mellom økonomi, miljø og teknologi og fremme innovasjon og entreprenørskap i tråd med prinsipper for bærekraftig utvikling.

Faget næringslivsøkonomi er allmenndannende, studieforberedende og yrkesrettet. Det skal bidra til teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter knyttet til bedriften som en økonomisk enhet og som del av samfunnet. Et formål er å gi innsikt i bedriftens arbeidsoppgaver og beslutningsprosesser og gi grunnlag for å forstå den rollen private og offentlige bedrifter og organisasjoner spiller i samfunnet. Næringslivsøkonomi skal bidra til at eleven kan se næringslivets utvikling i et historisk og internasjonalt perspektiv.

Opplæringen skal legge til rette for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi teoretisk og praktisk tilnærming til faget og stimulere til kontakt og samarbeid med arbeids- og næringsliv. Å etablere en ungdomsbedrift vil kunne være en måte å skape sammenheng mellom teori og praksis i opplæringen, men kompetansemål om etablering kan også knyttes til en tenkt bedrift. Opplæringen skal stimulere til kreativitet, analytisk og helhetlig tenkning og verdibevisste valg, og bidra til utvikling av samarbeidsevne og sosial kompetanse.

Side 1 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!