Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (NOK1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Næringslivsøkonomi 1

Bedrift og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere hovedtrekk i næringsutviklingen i Norge og forklare årsaker til strukturendringer
 • gjøre rede for hvilken rolle innovasjon og entreprenørskap spiller for verdiskaping og sysselsetting i dagens samfunn
 • beskrive en bedrift med hensyn til næringstilknytning, selskapsform, størrelse, interessenter, rammebetingelser og hovedaktiviteter
 • gi eksempler på mål som private og offentlige bedrifter og organisasjoner har for sin virksomhet
 • gjøre rede for hvordan bedrifter inngår i lokale nettverk
 • gi eksempler på hvordan lokale ressurser gir grunnlag for næringsvirksomhet, og vurdere eventuelle interessekonflikter i forbindelse med ressursbruken
 • fortelle historien til en bedrift

Økonomisk styring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utvikle og vurdere en forretningsidé ut fra et markedsmessig, etisk og miljømessig perspektiv
 • utvikle regnearkmodeller for økonomiske beregninger og vurderinger i forbindelse med etablering av en småbedrift
 • kartlegge og bruke informasjonskilder og veiledningstjenester for etablering og drift av en virksomhet
 • anbefale og begrunne hensiktsmessig selskapsform for ulike etableringsprosjekter, og planlegge den formelle etableringsprosessen for en småbedrift
 • vurdere finansieringskilder for nyetableringer
 • kartlegge indre og ytre rammebetingelser som grunnlag for valg av mål og strategier for en bedriftsetablering
 • utarbeide en forretningsplan for en valgt etablering og presentere den ved å bruke av digitale verktøy
 • utarbeide en virksomhetsplan for en bedrift der markedsføringstiltak og rutiner for økonomistyring og kvalitetskontroll inngår
 • føre og avslutte et enkelt regnskap med hensiktmessig bruk av kontoer

Menneskene i bedriften

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for rettigheter og plikter i et arbeidsforhold og diskutere betydningen av tillit, lojalitet og ansvar
 • diskutere hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
 • utarbeide en organisasjonsplan for en bedriftsetablering
 • forklare hva som kjennetegner prosjektorganisering og effektive gruppeprosesser
 • medvirke i selvstyrte arbeidsgrupper og reflektere over eget læringsutbytte

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!