Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (NOK1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I næringslivsøkonomi forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i næringslivsøkonomi innebærer å kunne uttrykke egne oppfatninger, stille spørsmål, lytte, argumentere, gi og motta tilbakemeldinger. Å kunne uttrykke seg muntlig betyr også å framføre et klart budskap når kontakter og samarbeidsrelasjoner skal etableres. Bevissthet omkring språkbruk og form, tilpasset målgruppe og situasjon er en del av den muntlige ferdigheten.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i næringslivsøkonomi innebærer å kunne skrive rapporter, referater, brev, søknader, e-post og notater med sikker og korrekt språkbruk. Det betyr også å delta i nettbaserte fora. Å kunne uttrykke seg skriftlig vil si å kunne argumentere logisk og framstille en sak klart og presist.

Å kunne lese i næringslivsøkonomi innebærer bruk av lesestrategier for å håndtere et stort informasjonstilfang på en hensiktsmessig måte. Det vil si å mestre fagterminologi for å kunne tilegne seg innholdet i fagøkonomiske tekster og holde seg oppdatert i næringslivsspørsmål gjennom dagspresse og tidsskrifter. Leseferdighet i faget er også å kunne trekke relevant informasjon ut fra regnskapsoppstillinger, revisjonsrapporter, tabeller og grafiske framstillinger, gjenkjenne bruken av virkemidler i reklamemateriell og andre tekster og vurdere troverdigheten av utsagn og kilder.

Å kunne regne i næringslivsøkonomi innebærer å formulere faglige sammenhenger i form av likninger og funksjoner, utføre beregninger, sette opp tabeller og illustrere med grafer. Grunnleggende tallforståelse vil si å kunne forholde seg til tallstørrelser og til forholdet mellom dem ved hjelp av hoderegning.

Å kunne bruke digitale verktøy i næringslivsøkonomi innebærer blant annet sikker bruk av regneark, tekstbehandling, Internett og presentasjonsverktøy. Det betyr å bruke regneark til å strukturere og behandle økonomiske data for beslutningsformål. Det vil si å konstruere egne regnearkmodeller og bruke dem i «hva hvis»-analyser. Å kunne bruke digitale verktøy innbærer å utøve kildekritikk og ha innsikt i lover og regler om opphavsrett og personvern. Kjennskap til profesjonelt IKT-basert verktøy inngår i den digitale kompetansen.

Side 5 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!