Learoesoejkesje eatnemefaagesne saemien (NAT2-03)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2020
Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan
Ny versjon: Naturfag samisk - NAT02-04
  1. Ulmie
  2. Faagen åejvieboelhkh
  3. Man gellie tæjmoeh
  4. Faagen maadth maahtoeh
  5. Maahtaldahkeulmieh
  6. Faagem vierhtiedidh

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!