Naturfag, samisk plan, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram (NAT1005)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Muntlig-praktisk Muntlig-praktisk
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig-praktisk Muntlig-praktisk
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2007

Først undervist: Høst 2006

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Omfang
Årstimer 140 timer
Påført vitnemål 140 timer

Merknader

Eksamensordningen for privatister er lik eksamensordningen for elever.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Naturfag, samisk plan, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
Nynorsk Naturfag, samisk plan, Vg1 studieførebuande utdanningsprogram
Nordsamisk Luonddufágat, sámi plána
Engelsk Natural science -S
Fagkode:

NAT1005 (gjeldende)

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i naturfag samisk (NAT2-03)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!