Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk (NAB1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Naturbasert produksjon

Naturbasert produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeidsoppgaver knyttet til stell av planter basert på kunnskaper om planters miljøkrav
 • utføre arbeidsoppgaver knyttet til stell av dyr eller fisk basert på etiske retningslinjer og kunnskaper om organismenes miljøkrav
 • utføre arbeidsoppgaver innen produksjon og høsting eller fangst
 • utføre enkel bearbeiding av råstoff
 • beskrive og presentere et produkt rettet mot en aktuell målgruppe
 • identifisere, klassifisere og presentere et utvalg arter og materialer
 • foreta enkle beregninger av råvare- og materialforbruk, og kunne beregne utbyttet i produksjonsprosessen
 • velge og bruke riktig redskap, utstyr og instrumenter i tilknytning til produksjonen
 • foreta enkelt ettersyn av aktuelle framkomstmidler, motorer, redskaper, utstyr og instrumenter
 • følge bruksanvisning og bruke manual for utstyr som benyttes i produksjonen
 • velge og bruke materialer ut fra arbeidsoppdrag og materialets egenskaper
 • utføre enkelt vedlikehold på bygninger og installasjoner som benyttes i produksjonen
 • planlegge og gjennomføre arbeid og aktiviteter i tråd med gjeldende yrkesmessige krav til utførelse, helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssystemer
 • bruke riktig arbeidsteknikk, verne- og sikkerhetsutstyr og velge hensiktsmessig påkledning for arbeid og aktiviteter under ulike forhold
 • utøve brannvern og førstehjelp i tråd med gjeldende krav
 • dokumentere gjennomført opplæring i forhold til IMO 60 (gjelder kun for elever som har fiske og fangst som en av produksjonene)

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!