Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk (NAB1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Naturbasert aktivitet

Naturbasert aktivitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • beskrive eksempler på produkt- og næringsutvikling basert på lokale naturressurser og lokal kultur og tradisjon
  • planlegge, gjennomføre og vurdere en eller flere naturbaserte aktiviteter med tanke på anvendelse innen turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og i nye produkter og tjenester
  • presentere naturbaserte aktiviteter for en valgt målgruppe
  • orientere seg i naturen ved hjelp av yrkesrelevante hjelpemidler
  • velge og bruke utstyr og bekledning etter situasjon, naturforhold og klima og utføre enkelt vedlikehold på utstyret
  • vurdere risiko og ivareta egen sikkerhet under utførelse av naturbaserte aktiviteter og utføre disse innenfor gjeldende rammebetingelser og regelverk
  • beskrive bærekraftig utvikling og ressursforvaltning og vurdere hvordan naturbaserte produkter og tjenester kan utvikles innenfor denne rammen
  • beskrive likheter og forskjeller i yrkesutøvelsen i ulike typer naturbruk
  • beskrive og begrunne bruk av natur ut fra økologisk forståelse og etiske normer

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!