Motormannfaget, skriftlig (MOM3102)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Obligatorisk Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Fagprøve + skriftlig Fagprøve + skriftlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei Nei

Første eksamen: Høst 2010

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert lokalt

Merknader

Det er overgangsordning i faget. Siste eksamen etter læreplanen MOM3-02 avholdes høsten 2018. Første eksamen etter læreplanen MOM3-03 avholdes våren 2019.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Motormannfaget, skriftlig
Nynorsk Motormannfaget, skriftleg
Nordsamisk Mohtorolbmofága, čálalaš
Engelsk Motorman Skills, written

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!