Motormannfaget (MOM3001)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Obligatorisk Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Fagprøve Fagprøve + skriftlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Fagprøve Fagprøve
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei Nei

Første eksamen: Vår 2008

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt

Merknader

Det er overgangsordning i faget. Siste eksamen etter læreplanen MOM3-02 avholdes høsten 2018. Første eksamen etter læreplanen MOM3-03 avholdes våren 2019.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Motormannfaget
Nynorsk Motormannfaget
Nordsamisk Mohtorolbmofága
Engelsk Motorman Skills
Fagkode:

MOM3001 (gjeldende)

Erstattes av fag
SMK3001 - Skipsmotormekanikerfaget

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!