Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK1-01)

Læreplanen utgår gradvis

Hovedområder

Mediebransjen

Hovedområdet omfatter bruk av tradisjonelle og nye arbeidsformer og drøfting av etiske valg som er knyttet til yrkesutøvelse innen journalistikk, reklame, informasjonsarbeid og underholdning. Å planlegge, dokumentere og beregne kostnaden av en medieproduksjon inngår også i hovedområdet. Hovedområdet handler også om å forstå hvordan medieyrker kan møte en mediebransje i endring. Det handler om å kunne drøfte hvordan medieaktører må være med i omstillingen til ny teknologi, publiseringsplattformer og forretningsmodeller.

Individet og mediene

Hovedområdet handler om hvordan og hvorfor individet bruker mediene. Det handler om å være kjent med nye arbeidsformer og om å kunne bruke nye samarbeidsformer, kommunikasjonsmåter og nettressurser til egen fagutvikling. Hovedområdet handler også om å holde seg orientert i samfunnet og utvikle sin kritiske vurderingsevne. Videre dreier det seg om å bruke teorier om mediebruk og mediepåvirkning til å vurdere og diskutere formål med og konsekvenser av privat og profesjonell medieaktivitet.

Mediene i samfunnet

Hovedområdet handler om å bruke fagkunnskap og erfaring fra egen mediebruk og medieproduksjon til å diskutere problemstillinger som er knyttet til mediepolitikk, medienes makt og medienes rolle i et demokrati. Det dreier seg også om å drøfte betydningen av de ulike funksjonene mediene har lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hovedområdet handler dessuten om å sette dagens mediesamfunn inn i et historisk perspektiv.

Side 3 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!