Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Mediesamfunnet 2

Mediebransjen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • produsere medieuttrykk innen journalistikk, reklame, informasjon og underholdning
 • drøfte hva som er god arbeidsdeling i samarbeidsproduksjoner og dokumentere planlegging og arbeidsflyt
 • forklare hvordan en medieproduksjon finansieres, og kostnadsberegne den
 • drøfte bruken av etiske normer og gjeldende regelverk i medieuttrykk og bruke dem i egne produksjoner

Individet og mediene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke og vurdere ulike kilder og kommunikasjonsformer for å løse faglige utfordringer i egne produksjoner
 • vurdere kildebruk i andres medieproduksjoner
 • publisere egne medieprodukter og kommentere andres ved hjelp av fagterminologi
 • gjøre rede for teorier om mediebruk og mediepåvirkning
 • drøfte begrepene identitet, sosialisering og kjønnsroller med utgangspunkt i mediebruk og mediepåvirkning
 • innhente og bearbeide data og presentere statistikk om mediebruk

Mediene i samfunnet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte betydningen av ytrings- og pressefrihet
 • gjøre greie for og diskutere grensene for ytringsfrihet
 • drøfte mediepolitikk og medienes makt i samfunnet, lokalt og nasjonalt
 • drøfte funksjonen egne og andres medieuttrykk har i samfunnet, lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • beskrive sammenhengen mellom mediehistoriske hendelser og dagens medievirkelighet

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!