Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I felles programfag mediesamfunnet forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i mediesamfunnet innebærer å redegjøre muntlig for mediefaglige tema og problemstillinger. Det handler også om å kunne delta i diskusjoner om disse problemstillingene ved å bruke relevant fagterminologi.

Å kunne skrive i mediesamfunnet innebærer å redegjøre skriftlig for mediefaglige tema og problemstillinger og dokumentere prosessen bak en medieproduksjon ved å bruke relevant fagterminologi.

Å kunne lese i mediesamfunnet innebærer å sette seg inn i nyhetsbilder av ulik kompleksitet og forstå meningsutveksling i den offentlige debatten. Det handler også om å kunne vurdere ulike medieuttrykk og drøfte hvilke funksjoner disse har i samfunnet.

Å kunne regne i mediesamfunnet handler om å kunne tolke og forstå informasjon i tekster som om å kunne sette opp en produksjonskalkyle og vurdere visuelle fremstillinger av statistikk.

Digitale ferdigheter i mediesamfunnet dreier seg om å gjøre gode nettsøk og å kunne samarbeide over nett. Det handler også om å utforske, produsere og publisere medieprodukter ved hjelp av digitale verktøy.

Side 5 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!