Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Mediesamfunnet 3

Mediebransjen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • produsere medieuttrykk for en tenkt eller reell oppdragsgiver, utarbeide avtaler og dokumentere arbeidsflyt
 • vurdere retorikk og argumentasjon i egne og andres medieuttrykk og drøfte dette opp mot etiske normer og gjeldende regelverk
 • drøfte problemstillinger knyttet til ytringsfrihet i mediebransjen
 • drøfte nyskaping og omstilling i mediebransjen lokalt, nasjonalt og internasjonalt med utgangspunkt i medieutviklingen

Individet og mediene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte og dokumentere kildebruk for å løse mediefaglige utfordringer
 • gjøre greie for hvordan media kan skape, forsterke eller svekke informasjonskløfter og digitale skiller
 • gi eksempler på og drøfte problemstillinger knyttet til privat og profesjonell mediebruk, produksjon og publisering
 • analysere mediepåvirkning med utgangspunkt i teorier om mediebruk og mediepåvirkning
 • drøfte problemstillinger knyttet til hvordan statistikker om mediebruk blir brukt markedsrettet

Mediene i samfunnet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • analysere medienes rolle i det flerkulturelle samfunnet
 • gjøre greie for sosiale mediers betydning for individet og den offentlige debatten
 • drøfte mediepolitikk og medienes makt lokalt, nasjonalt og internasjonalt ved hjelp av modeller om mediesystem
 • drøfte hvilke funksjoner medieuttrykk har hatt og har i ulike samfunn
 • gjøre greie for sammenhengen mellom mediehistoriske hendelser og dagens medievirkelighet

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!