Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Mediesamfunnet 1

Mediebransjen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for og gjennomføre produksjoner innen journalistikk, reklame og informasjonsarbeid
  • gjøre rede for etiske normer og gjeldende regelverk og bruke disse i egne produksjoner
  • beskrive hovedtrekk ved mediebransjen og sammenligne ulike medieyrker

Individet og mediene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke strategier for kildesøk og utøve kildekritikk
  • beskrive og diskutere medieerfaringer og medieopplevelser
  • sammenligne statistikk og egen mediebruk

Mediene i samfunnet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre greie for medienes rolle i demokratiske samfunn
  • beskrive hovedtrekk ved mediestrukturen i Norge
  • gjøre greie for hvilken funksjon egne og andres medieuttrykk har i samfunnet
  • presentere og drøfte sentrale hendelser i mediehistorien

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!