Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MGR3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Mediedesign

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • designe og vurdere ulike medieprodukter ut fra lærebedriftens tjenester og produktspekter
 • forklare og ta hensyn til samspillet mellom estetikk, form, farge, bruksområde og budskap i arbeid med idéutvikling og komposisjon
 • følge etiske normer for publisering i tråd med gjeldende regelverk
 • redigere og vurdere egne og andres skriftlige tekster for å øke forståelsen og tydeliggjøre tekstene uten å endre innholdet
 • vurdere bruk av ulike mediebærere ut fra kundens behov
 • bruke komposisjonsprinsippene for skrift, bruke typografi som selvstendig komposisjon og begrunne valgene
 • bruke og vurdere tekstelementer i sammenheng med bilder og grafikk
 • vurdere hvordan ulike bilder egner seg til bruk i utforming av medieprodukter
 • bruke bilder som hovedkomposisjon og som effekt- og atmosfæreskapende virkemiddel og begrunne valgene
 • visualisere informasjon ved å bruke grafikkelementer og begrunne valgene
 • kvalitetssikre egen designprosess for å oppnå optimal gjengivelse av farger og originalmateriell
 • bruke og vurdere lyd som effekt- og atmosfæreskapende virkemiddel
 • vurdere hvordan ulike lydelementer egner seg til bruk i utforming av medieprodukter

Medieproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare bruksområder for databaser i medieproduksjon, i distribusjon og til kunde
 • bruke publiseringsverktøy for flermedial medieproduksjon
 • forklare og bruke digital arbeidsflyt og følge kravene som stilles ved digitalisering av originalmateriell til ulike mediebærere
 • utføre og forklare fargekorrigering og bildebearbeiding
 • bruke og forklare prinsipper og teknologi knyttet til fargerom og fargestyring i elektroniske og papirbaserte produkter
 • indeksere og kategorisere tekst, lyd og bildemateriell i arkiv
 • lagre medieprodukter i ulike formater på egnede lagringsmedier
 • bruke bedriftens læringsressurser og arbeide systematisk og selvstendig med egne produkter
 • delta i og vurdere egen rolle i prosjektarbeid og tverrfaglig samarbeid
 • tilrettelegge arbeidsplassen ergonomisk og forebygge belastningsskader
 • bruke teknologi og design som understøtter produksjon, funksjonalitet og brukervennlighet
 • bruke interaksjonsdesign, animere tekst og bilder for ulike formater, redigere lyd og video for multimedieproduksjon og begrunne valgene
 • bruke programvare profesjonelt, forklare utskytinger tilpasset ulike papirformater og trykkformer og begrunne valgene

Bedrift, kunde, marked

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • redegjøre for bedriftens bransjetilknytning, organisering, forretningsidé, produkter og tjenester
 • bruke bedriftens kvalitetssikringssystem for å kontrollere produktkvalitet mot oppsatte mål og standarder
 • redegjøre for hvordan klager og reklamasjoner håndteres i bedriften
 • bruke bedriftens sikkerhetsrutiner for registrering, behandling, distribusjon og lagring av data
 • følge bedriftens krav til kundebehandling og bistå kunder med faglig rådgivning
 • arbeide i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • følge gjeldende regelverk for kildesortering og utslipp til ytre miljø

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!