Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MGR3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I mediegrafikerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i mediegrafikerfaget innebærer å kunne redegjøre for etiske og estetiske problemstillinger og uttrykke seg om estetiske og andre opplevelser knyttet til medieprodukter. Det dreier seg også om å kunne kommentere og vurdere egne og andres medieprodukter ved hjelp av fagterminologi.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i mediegrafikerfaget innebærer å presentere ideer og arbeidsprosess, skrive om og redigere ned skriftlige tekster, lage titler og bildetekster, utføre korrektur og utforme rapporter. Det innebærer også å skrive variert og presist og kvalitetssikre eget arbeid.

Å kunne lese i mediegrafikerfaget innebærer å lese, tolke og forstå skriftlige tekster, bilder og andre visuelle uttrykk av ulik kompleksitet og vanskelighetsgrad innen ulike sjangrer i forskjellige medier. Det innebærer å sammenlikne og systematisere informasjon og å analysere og vurdere informasjonen kritisk.

Å kunne regne i mediegrafikerfaget innebærer å forstå en produksjonskalkyle og kunne beregne format, satsspeil, maler, utskyting, bildeoppløsning, filstørrelser og lyd.

Å kunne bruke digitale verktøy i mediegrafikerfaget innebærer å kunne framstille tekst, form, farge, lyd, bilder og multimedieprodukter ved hjelp av digitale verktøy og å kunne bruke slike verktøy til publisering av medieprodukter. Det dreier seg også om å kunne bruke slike verktøy til å søke etter og utveksle informasjon.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!