Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MGR3-01)

Hovedområder

Mediedesign

Hovedområdet omfatter idéutvikling, komposisjon og design av ulike medieprodukter innenfor lærebedriftens tjeneste- og produktspekter. Hovedområdet omfatter utvikling av estetisk sans, kreativ tenkning og problemløsning. Det dreier seg også bruk av typografi for å oppnå god budskapsformidling, og ferdigheter i hvordan elementene tekst, form, farge, lyd og bilde egner seg i ulike medieprodukter. Kvalitetssikring og optimal gjengivelse av originalmateriell inngår også i hovedområdet. Det omfatter også tilpasning til kunde og målgruppe med tanke på medienes ulike bruksområder og kvalitetskrav.

Medieproduksjon

Hovedområdet omfatter hvordan mediedesign skal anvendes og bearbeides til funksjonelle medieprodukter for ulike mediebærere innenfor lærebedriftens tjeneste- og produktspekter. Hovedområdet omfatter kvalitetssikring for optimal gjengivelse og funksjonalitet av mediedesign til ulike medieprodukter. I hovedområdet inngår også å skape gode arbeidsrutiner og ferdigheter i bruk av verktøy, teknologi og utstyr.

Bedrift, kunde, marked

Hovedområdet omfatter lærebedriftens bedriftskultur, organisering, forretningsidé, markedsområde, kundegrupper og produkter og tjenester som ligger til grunn for bedriftens virksomhet. Hovedområdet omfatter videre kvalitetssikring av eget arbeid. Gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet inngår også.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!