Programområde for landbruk og gartnernæring - Læreplan i felles programfag Vg2 (LGA2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Produksjon og tjenesteyting

Produksjon og tjenesteyting

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i naturbaserte produksjoner og aktiviteter og vurdere utførelse, kvalitet og lønnsomhet
 • utføre arbeidsoppgaver i landbruk og gartnernæring ut fra produksjonens egenart, organismenes biologi og krav til stell
 • dokumentere kvaliteten av prosesser og produkter etter gjeldende sertifiseringsordninger for matkvalitet og miljø
 • gjøre rede for prinsipielle forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle driftsformer
 • utføre en produksjon etter prinsippene for økologisk drift etter gjeldende regelverk
 • bruke digitale verktøy i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av en naturbasert produksjon
 • innhente og bruke informasjon fra faglitteratur, medier og offentlig forvaltning om en aktuell aktivitet eller produksjon i landbruks- og gartnernæring
 • utføre yrkesrelaterte aktiviteter i naturen under varierende forhold, vurdere risiko og ivareta egen sikkerhet
 • vurdere risiko knyttet til naturbaserte arbeidsoppgaver og aktiviteter og arbeide i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utarbeide et helse-, miljø- og sikkerhetssystem knyttet til en naturbasert aktivitet eller produksjon
 • bruke og vedlikeholde kjøretøy, maskiner, bygninger og teknisk utstyr etter gjeldende forskrifter og standarder
 • foreslå tiltak for gjenbruk og flerbruk av ressurser i naturbaserte produksjoner
 • foreslå miljøtiltak og energiøkonomiseringstiltak og vurdere alternative energikilder i landbruk og gartnernæring

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!