Programområde for landbruk og gartnernæring - Læreplan i felles programfag Vg2 (LGA2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Forvaltning og drift

Forvaltning og drift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • kartlegge naturtyper og vurdere muligheter for næringsdrift basert på lokale naturressurser, og gi eksempler på hvordan næringsutøvelsen påvirker lokalsamfunnet, miljøet og det biologiske mangfoldet
  • foreslå nye produkter basert på lokale naturressurser og vurdere muligheter for etablering av ny virksomhet i samsvar med gjeldende regelverk, etiske og økologiske prinsipper
  • gi eksempler på krav kunder stiller til produktutvalg og kvalitet i landbruk og gartnernæring, og gjøre rede for hva profesjonell kundebehandling innebærer
  • vurdere arealbruken i et aktuelt område ut fra prinsipper for bærekraftig ressursforvaltning
  • gjøre rede for gangen i en bedriftsetablering og forklare hensikten med og innholdet i en forretningsplan
  • gjøre rede for eierskap og eieformer og beskrive tradisjoner som er knyttet til forvaltning av eiendommer med naturressurser
  • klargjøre et valgt produkt for salg og gjøre rede for noen salgs- og omsetningsformer i landbruk og gartnernæring
  • beskrive sentrale elementer i god økonomistyring og benytte dataverktøy til en enkel økonomisk oversikt for en naturbasert produksjon
  • klargjøre bilag for regnskapsføring, tolke nøkkeltall og forklare betydningen av korrekt regnskapsføring i en virksomhet i landbruk og gartnernæring
  • gjøre rede for krav til profesjonell arbeidsledelse, planlegge en naturbasert arbeidsoppgave som skal utføres av flere personer, lede gjennomføringen og evaluere arbeidet

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!