Læreplan i duodji (KHV2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Duodji/duodje/duedtie har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen.

Oversikt over hovedområder:

Årstrinn

Hovedområder

1.-10. trinn

Bruksduodji/-duodje/-duedtie og design

Visuell kommunikasjon

Kunst og kunstduodji/-duodje/-duedtie

Natur og arkitektur

Bruksduodji/-duodje/-duedtie og design

I bruksduodji/-duodje/-duedtie og design videreføres kunnskaper fra tradisjonell duodji/-duodje/-duedtie. I bruksduodji/-duodje/-duedtie og design tas det utgangspunkt i et materiale, der utforming av arbeidstegninger, modeller, bruksformer og produkter er viktige elementer. Kunnskap om tradisjonelle råvarer, materialer, teknikker og problemløsning er sentralt for produktutvikling. Det dreier seg også om arbeid med hendene for å utvikle den taktile kompetansen i tilknytning til materialkunnskap, kvalitet og estetikk som virkemiddel. Kjennskap til materialer, problemløsning og produksjon kan danne grunnlag for innovasjon og entreprenørskap.

Visuell kommunikasjon

I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlagt. Form, farge og komposisjon samt idéutvikling, problemløsning og symbolbehandling er sentrale emner i hovedområdet. Hovedområdet omfatter eksperimentering med visuelle virkemidler i ulike medier.

Kunst og kunstduodji/-duodje/-duedtie

I kunst og kunstduodji/-duodje/-duedtie videreføres og utvikles tradisjonen med fritt skapende arbeid. Inspirasjon fra kunst- og kulturhistorien, fra helleristninger og samisk mytologi via antikken og renessansen fram til dagens kunst i et flerkulturelt samfunn danner referanse for fantasi og skapende arbeid i ulike materialer.

Natur og arkitektur

I natur og arkitektur står kunnskap om natur og bygningskultur som er av betydning for bevaring og utvikling av det fysiske nærmiljøet sentralt. Dette innebærer kunnskap om hvordan bygningskulturen, inne- og uterom, kan påvirke hverdagen. Tegning og bygging av modeller i målestokk inngår i hovedområdet og danner grunnlag for å forestille seg tredimensjonale rom ut fra tegninger og dataanimasjoner.

Side 2 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!