Læreplan i duodji (KHV2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 4. årstrinn

Bruksduodji/-duodje/-duedtie og design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sortere og navngi de vanligste naturmaterialer som brukes i duodji duodje/duedtie
 • planlegge og lage enkle bruksgjenstander av ulike materialer gjennom å veve, tove, sy, strikke, spikke, sage, spikre og skru
 • suohpput/ suohppot/sööhpedh, dvs. regne ut garnmengde, regne ut antall mønstertråder, tre i vevskje eller vev og flette med ulike enkle mønsterkombinasjoner
 • bruke enkle hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, ull, tekstil, skinn, pels, tre, gress og snø
 • eksperimentere med enkle geometriske grunnformer og mønstre fra duodji/duodje/duedtie både i konstruksjon og som dekorative formelementer
 • undersøke, visualisere og presentere hvordan enkle bruksgjenstander har fått sin form, fra idé til ferdig produkt

Visuell kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
 • benytte overlapping i arbeid med tegning og maling
 • bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram
 • identifisere og samtale om bruk av samiske og andre symbolfarger
 • lage enkle utstillinger av egne arbeider

Kunst og kunstduodji/-duodje/-duedtie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke original kunst og kunstduodji/-duodje/-duedtie i skolens nærmiljø som utgangspunkt for eget arbeid
 • bruke elementer fra helleristninger, runebommer og antikken som utgangspunkt for eget skapende arbeid
 • samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for eget arbeid
 • samtale om sin opplevelse av samisk og annen samtidskunst

Natur og arkitektur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og bygge modeller av rom og gamme eller hus ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker
 • tegne rom og lávvu/låvdagoahte/låavthgåetie, gamme eller hus sett rett ovenfra, rett forfra og rett fra siden
 • samtale om veier og bygninger med forskjellige bruksfunksjoner og deres plassering i natur og terreng i nærmiljøet

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!