Læreplan i duodji (KHV2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I duodji/duodje/duedtie forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i duodji/duodje/duedtie om sitt eget og andres arbeid er en viktig del av faget. Samtalen kan føres på ulike nivåer, fra det beskrivende til det mer analyserende og vurderende. Presentasjon av eget arbeid, muntlige beskrivelser og vurderinger står sentralt. Muntlig ferdighet er også viktig i forbindelse med refleksjon over materialer, bruk og historie og vurdering av opplevelser, estetiske virkemidler og sammenhenger. Å kunne utrykke seg muntlig innebærer også å kunne bruke fagterminologi i duodji/duodje/duedtie.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i duodji/duodje/duedtie innebærer blant annet å uttrykke seg visuelt ved hjelp av tegn og symboler. Utvikling av skriftlig og visuell kompetanse skjer ved å omsette fakta, ideer og holdninger til tegn. For å opprettholde den visuelle ferdigheten parallelt med utviklingen av skriveferdigheten er bevisst og allsidig arbeid med tegning like viktig på alle trinn.

Å kunne lese i duodji/duodje/duedtie innebærer å kunne tolke tegn og symboler, farge, form og mønster. Visuell kommunikasjon gjennomsyrer faget og bidrar til utvikling av tekstforståelse. For å nyttiggjøre seg informasjon i et flerkulturelt samfunn, er det viktig å kunne lese og forstå ulike tekstuttrykk og fagterminologi. Tolking av diagrammer og andre visuelle representasjoner, som fore eksempel bruksanvisninger og arkitekttegninger, danner grunnlag for viktige beslutninger.

Å kunne regne i duodji/duodje/duedtie innebærer å arbeide både med måleenheter i tradisjonell duodji/duodje/duedtie og proporsjoner, dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer. Tegning og arbeid med modeller gir øvelse i å vurdere proporsjoner og to- og tredimensjonale representasjoner. Sammenhenger mellom estetikk og geometri er elementer i arbeidet med arkitektur og dekor i duodji/duodje/duedtie. Regneferdighet kreves også i plan- og mønsterutforming og i arbeid med ulike materialer og teknikker.

Å kunne bruke digitale verktøy i duodji/duodje/duedtie er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video. I denne sammenheng inngår holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett. Multimedier inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon.

Side 4 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!