Læreplan i duodji (KHV2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Duodji/duodje/duedtie som begrep omfatter all form for skapende aktivitet. I skolesammenheng er duodji/duodje/duedtie samisk tradisjonelt håndverk, kunsthåndverk og kunst. Duodji/duodje/duedtie har lange tradisjoner og er utviklet gjennom generasjoner fra samisk veidekultur og mytologi. Gjennom menneskeskapte gjenstander gir duodji/duodje/duedtie innblikk i og forståelse for et urfolks kunnskaper og tradisjoner. Duodji/duodje/duedtie uttrykker identitet og tilhørighet og synliggjør forholdet mellom mennesker og ulike miljøer. Duodji/duodje/duedtie synliggjør også forholdet mellom menneske og natur. Faget handler om prosessen fra idé til produkt der kunnskap om tradisjonelle råvarer, materialer og teknikker er sentral. Endringer i samfunnet fører til nye behov med videreutvikling og nyskaping.

Duodji/duodje/duedtie synliggjør et visuelt og kommunikativt mangfold i tradisjoner og referanser til øst-, nord-, lule- og sørsamisk språk og kultur på tvers av riksgrenser. Faget duodji/duodje/duedtie skal bidra til å fremme tilhørighet og styrke samisk identitet for samiske elever. For øvrige elever skal faget gi innsikt i samisk kultur og verdigrunnlag. Duodji/duodje/duedtie og andre kulturers formuttrykk i fortid og nåtid danner grunnlag for utvikling i vårt flerkulturelle samfunn. Opplæringen i duodji/duodje/duedtie skal bidra til bevissthet som individ og medlem av et flerkulturelt samfunn.

Praktisk skapende arbeid med formale virkemidler i tradisjonell og ny design gir erfaring og mulighet til å se sammenhenger mellom materialer, kommunikasjon, kultur og tradisjon. Utvikling av fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag fra det enkle til det mer avanserte er viktige dimensjoner i faget og forutsetter tid til utprøving og fordypning. Dette gir den enkelte mulighet til å oppleve gleden ved å skape og mestre. Sentrale begreper og fagtermer i duodji/duodje/duedtie gir referanse til arbeidsprosessen. Samisk fagterminologi kan bidra til å levendegjøre samisk duodji-/duodje-/duedtiehistorie, formforståelse og fortellertradisjon.

Kunnskap om og erfaring i samisk ornamentikk og samiske symboler er viktig for egenforståelse og tilhørighet. Samarbeid med nærmiljø, familie og slekt vil bidra til å styrke egen identitet.

Kunnskap om form, farge og komposisjon er avgjørende for å lage produkter som fungerer og for å framføre visuelle budskap på en hensiktsmessig måte. Kunnskapen kan bidra til personlig utvikling som er en forutsetning for målrettet kreativ idéutvikling, visuell kommunikasjon og produksjon. Slik kunnskap vil kunne styrke muligheten for deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser i et samfunn der informasjon i økende grad kommuniseres visuelt. Faget gir muligheter for utvikling av entreprenørskap og samarbeid med bedrifter, institusjoner og fagpersoner. I tverrfaglig samarbeid om design og teknologi bidrar faget spesielt med det praktisk-estetiske aspektet ved design.

Faget duodji/duodje/duedtie står sentralt i utviklingen av den kulturelle allmenndannelsen. Faget er også forberedende for en rekke utdanninger og yrkesvalg. Skolens samarbeid med duodji -/duodje-/duedtieutøvere, kunstnere og andre yrkesutøvere innen visuell profilering, er viktig for videre valg av utdanning og yrke. Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra personlig vekst, via innflytelse på ens egne omgivelser til kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv.

Side 1 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!