Læreplan i duodji (KHV2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 10. årstrinn

Bruksduodji/-duodje/-duedtie og design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • duddjot/duodjuhit/vïtnesjidh bruksgjenstander med tradisjonelle og moderne materialer og utføre enkle reparasjoner til gjenbruk
 • vurdere egne valg av materialer, teknikker, ornamentikk, funksjon og kvalitet i eget arbeid
 • beskrive arbeidsprosessen i duodji/duodje/duedtie ved bruk av fagterminologi
 • designe ulike løsningsalternativer av et produkt ved hjelp av skisser eller modeller og digital programvare
 • designe klær og drøfte behov, tradisjon, mote, pris og kvalitet i et forbrukerperspektiv
 • samtale om hvordan urfolk og andre kulturer har påvirket og inspirert ulike designuttrykk
 • bruke og vedlikeholde de redskaper og verktøy som brukes i duodji/duodje/duedtie og ta ansvar for egen og andres sikkerhet ved bruk av verktøy

Visuell kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser
 • bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
 • drøfte virkemidler som visualiserer identitet og kulturell tilhørighet
 • tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av virkemidler
 • vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill
 • stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer

Kunst og kunstduodji/-duodje/-duedtie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene
 • samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video
 • sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid
 • samtale om nyskaping og utvikling innen kunst- og kunstduodji

Natur og arkitektur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv
 • sette opp lávvu/låvdagoahte/låavthgåetie og beskrive organiseringen inne i lávvu/låvdagoahte/låavthgåetie eller gamme, utvikling av ulike lavvu-/låvdagoahte-/låavthgåetie- og gammetyper og bruk før og nå
 • vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualisere egne løsninger
 • samtale arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, og om hvordan natur og klima, kultur- og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon og plassering, valg av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!