Læreplan i duodji (KHV2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 7. årstrinn

Bruksduodji/-duodje/-duedtie og design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • innhente råvarer og bearbeide disse til duodji-/duodje-/duedtiematerialer og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping
 • lage enkle bruksformer med ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer og anvende sentrale begreper fra duodji/duodje/duedtie
 • bruke ulike teknikker til overflatebehandling av eget arbeid
 • suohpput/suohppot/sööhpedh og lage band til ulike funksjoner
 • beskrive form, farge og funksjon i klestradisjoner fra ulike områder i Sápmi/Sábme/Saepmie og samtale om klesstradisjoner fra andre urfolk
 • bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivingsprosess
 • samtale om design i duodji/duodje/duedtie og industriell produksjon av kjente bruksgjenstander fra hverdagen og gjennomføre enkle forbrukertester

Visuell kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy
 • benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse
 • skille mellom blanding av pigmentfarger og lysfarger
 • samtale om hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke egenskygge og slagskygge i tegning
 • bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid
 • bruke ornamenter fra duodji/duodje/duedtie i eget skapende arbeid
 • fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt

Kunst og kunstduodji/-duodje/-duedtie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om opplevelse av samiske og andre urfolks kunst og bruke dette i eget arbeid
 • samtale om hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg

Natur og arkitektur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bygge modeller av bolig eller uthus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger
 • montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom
 • beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet, om hvordan samisk kultur og byggeskikk har påvirket moderne arkitektur og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!