Kinesisk I+II (FSP5843)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Type eksamensfag Trekkfag Obligatorisk
Type eksamensordning Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform Skriftlig Skriftlig
Standpunktvurdering Ja Nei

Første eksamen: Vår 2012

Først undervist: Høst 2011

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert sentralt
Omfang
Årstimer 140 timer
Påført vitnemål 365 timer

Merknader

Koden gjelder fra vår 2012, og språket er da ikke lenger unntatt fra muntlig eksamen. Det er ingen ordinær privatistordning i fremmedspråk I+II. Ordningen er kun for elever som har en standpunktkarakter i I+II og som ønsker å forbedre karakterene.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Kinesisk I+II
Nynorsk Kinesisk I+II
Nordsamisk Kiinnágiella I+II
Engelsk Chinese I+II
Fagkode:

FSP5843 (gjeldende)

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i fremmedspråk

FSP1-01

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!